Minu teadustegevus

Kui soovid kaasa lüüa minu uurimustes või pakkuda koostööd, võta julgelt ühendust.

Olen avatud teadusalasele koostööle
Olen huvitatud koostööst kõikide teadusalade esindajatega, kellega meil on kattuvus. Võimaliku koostöö väljunditeks võivad olla multidistsiplinaarsed uuringud, ühised artiklid või lihtsalt teadmistevahetus.

Osale vabatahtlikuna
Võta ka ühendust, kui soovid kaasa lüüa minu uurimistöös muul moel, näiteks tulla vabatahtlikuna välimõõtmisi ja katseid läbi viima.

Kommenteerimine on suletud