WiFi-st lähtuvad väiksemad väljatugevused kui 3G-ühendusest

Tarmo Koppel esitas samal teemal ettekande Pärnus 1-3.03.2013 toimunud Eesti noorteadlaste konverentsil Talveakadeemia. Eelnenud konkursil valis teadlaste žürii käesoleva uurimuse paremate sekka ning ettekanne leidis aktiivset diskuteerimist konverentsist osavõtjate seas.

Käesolevat artiklit tasub lugeda neil, kes soovivad järgida Euroopa institutsioonide poolt soovitatavat ettevaatlikkuse printsiipi – vähendada oma ekspositsiooni elektromagnetväljadele. Ennekõike, mõeldakse ettevaatlikkuse all alternatiivsete, vähem kiirgavate lahenduste eelistamist oma igapäeva netitoimingutes. Teadlased ja muud onud soovitavad elektromagnetväljadega mõistlikult läbi käia eelkõige seetõttu, kuna veel täielikult ei teata, millises ulatuses need väljad tervisele ohtu kujutavad.  Praegune teadusinformatsioon on veel piiratud. Tegemist on uudse tehnoloogiaga, mille kaugemaid tagajärgi, saame mõnede uurijate arvates alles täies mahus hoomata pärast viiendat põlve e 150a möödudes (ühe uuringu kohaselt muutusid siis katsehiired  sigimisvõimetuteks).

Läbi viidud pilootuurimus mõõtis mobiilsete õpi- ja töövahendite (valitud sülervuti, netbook, tahvelarvuti ja nutitelefoni) genereeritavad kõrgsageduslikku elektromagnetvälja (EMV), mida see kasutab traadita andmesideühenduse loomiseks kohtvõrgu  ja internetiga. Tasub ka teada, et lisaks kõrgsageduslikele väljadele, tekitab mobiilne arvuti ka kesk- ja madalsageduslikke välju, mis oma olemuselt mõjuvad bioloogilistele kehadele (inimesele) teistmoodi.

Tüüpilised sülearvuti tekitatavad elektromagnetväljad

sageduse tüüp peamine sagedusvahemik peamine allikas tüüpiline kiirguspunkt
madalsageduslikud 50 kuni 2000Hz vooluvõrk toiteadapter, arvuti emaplaat
kesksageduslikud 20 kuni 100kHz toiteadapter toiteadapter, arvuti emaplaat
raadiosageduslikud 1,8 ja 2,4 GHz WiFi antenn,
3G internetimoodul
antennid monitori ülaosas

Mõõdetud seadmetele rajati ühendus kasutades enamlevinud andmeside tüüpe: EDGE, 3G, WIFI.

Joonis. Väljatugevuse järgi on reastatud uurimise all olnud seadmed. Pingerea tegemisel võeti arvesse maksimaalne väljatugevus, mis inimkeha tabab (enamasti käes). Kõige suurema kiirgusintensiivsusega allikateks osutusid tahvelarvuti 3G-internetupulgaga ja nutitelefon. Samuti mini-sülearvuti (netbook) 3G-internetipulga saavutas keskmisest kõrgemad näidud.

Tulemused näitavad, et mobiilseadme poolt tekitatava välja tugevus sõltub peamiselt  kasutatavast ühenduse liigist ning seejärel mobiilse arvuti tüübist. Viimane omab ennekõike rolli kiirgava antenni paigutuse tõttu: seal kus sülearvutitel on antennid enamasti ekraani ülaosas, siis nutifoni ja tahvelarvuti antenn võib sattuda kehale palju lähemale. Seega rolli omab ka millises haardes seadet pidada.

Kuna enamus traadita andmesideadaptereid reguleerivad kiirgusvõimsust vastavalt side kvaliteedile: kas ühenduspunkt (mobiilimast või ruuter) on lähedal või kaugel, siis ekspositsiooni vähendamiseks tasub eelistada head levipiirkonda. Näiteks 2G ehk GSM andmesideprotokolli (GPRS) puhul võib saatevõimsus varieeruda 1000 korda, 3G side puhul aga 100 000 000 korda. Katsed on aga näidanud, et ka hea levi tingimustes on kiirgusväljund teine kord (või teatud mudelite puhul) kõrgem. Käesolev pilootuuring ei esinda kõiki levitingimusi, kuid sobib siiski näitena tüüpilisest olukorrast linnakeskkonnas (suhteliselt hea levi).

Joonis. Ekspositsioon üle keha 1) WiFi-ühendust kasutavalt sülearvutilt (vasakul) ja 2) 3G-ühendusega nutitelefonilt (paremal).

Mõõtetulemustest lähtub, et suurema väljatugevusega puutuvad kokku need kehaosad, mis seadmele (antennile) lähemal. Kui eesmärk on kiirgusega kokkupuudet minimeerida, hoia seade kehast eemal, näiteks laual. Kõrgsageduslikele kiirgustele on kehaosadest enim tundlikud pea (aju ja silmad) ning suguorganid.  Seega, hoides arvutit süles või laua peal, omab u 10-kordset vahet väljatugevuses.

Mobiilsetest õpivahenditest võib raadiosagedusliku emissiooni aspektist kõige parema hinde anda lauaarvutile, e-lugerile ja paberraamatule, sest need seadmed tüüpiliselt ei kasuta traadita võrku ning seega võib väljatugevuse hinnata samaväärseks, mis taustafoonil.

Käesolevalt esitati vaid ühe seadme kiirguskarakteristika. Järgnev uuring mõõdab mitmeid seadmeid samast kategooriast, mis annab parema ülevaate, mida ühelt või teiselt  seadmetüübilt oodata.

Rubriigid: elektromagnetväljad. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Üks kommentaar postitusele WiFi-st lähtuvad väiksemad väljatugevused kui 3G-ühendusest

  1. Pingback: 3G ja Wifi – kumb on ohtlikum? | Hingepeegel

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga