Elektromagnetväljadest terviserisk sündimata lastele

Alljärgnevalt lühiülevaade uutest uuringutest lapseootel naiste elektromagnetväljadega kokkupuutega kaasnevatest riskidest veel sündimata lastele. Uuringud viitavad sellele, et elektromagnetväli võib mõjutada nii loote arengut raseduse kestel, aga ka naise organismi reproduktiivvõimekust ebasoodsal moel enne rasestumist.

Laste kõnehäired seostatud ema elektromagnetväljadega kokkupuutega enne sünnitamist

Zarei jt (2019) uurisid, kuidas raadiosageduslikud elektromagnetväljad ema mobiiltelefoni kasutamisest mõjuvad laste vaimsele kvaliteedile. Uuringu all olid emad, kellel 3- kuni 7-aastane kõnehäiretega laps (110 last) ning kontrollgrupp tervete lastega (75 last).

Emade käest uuriti nende kokkupuute kohta erinevat tüüpi elektromagnetväljadega:

  • mobiiltelefonid,
  • mobiilimastid,
  • WIFI,
  • traadita tavatelfonid,
  • sülearvutid ja
  • elektriliinid.

Uuringuga tuvastati statistiliselt oluline seos traadita telefoni kasutuse ning lapse kõnehäiretega, kusjuures seos esines nii 1) nendel lastel kelle ema oli kasutanud telefoni enne rasedust kui ka 2) lastel, kelle ema oli kasutanud telefoni raseduse ajal. (Nende emade grupis, kus kasutati vähem traadita telefoni oli kõnehäireid rohkem.)

Samuti leidis uuring statistiliselt olulise seose laste kõnehäiretega, kui ema oli elektriliini lähedal. Jällegi kehtis seos mõlemale grupile 1) emad, kes olid elektriliini lähedal enne rasedust ning 2) emad, kes olid elektriliini lähedal raseduse ajal.

Kõnealuses uuringus muude uuritud elektromagnetallikatega seost ei leitud. Samuti ei leitud seost ioniseeriva kiirgusega meditsiinilisest kuvamisest. Ajaveebi arvates oli uuringus liiga vähe emasid, mistõttu ei olnud uurijatel võimalik piisava detailsusega uurida erinevaid elektromagnetväljadega kokkupuutetingimusi. Mitmed seoseid jäid seega varjatuks.

Nurisünnituse risk 3 korda kõrgem naistel kes tugeva magnetvälja käes

Li jt (2017) uurisid magnetvälja seost nurisünnitusega San Fransisco Bay piirkonnast (USA). Vaatluse all oli 913 rasedat naist. Naistel paluti kanda mõõteseadet, mis mõõdab ja talletab magnetväljaga tasemed mällu. Mõõtur mõõtis madalsageduslikku magnetvälja, mille peamiseks allikaks on elektriliinid ning vooluvõrku ühendatud elektriseadmed.

Uuring tuvastas, et naised, kes olid tugevamate magnetväljade käes (üle 250 nanoTesla) omasid märkimisväärselt kõrgemat nurisünnituse riski (ohumäär ing.k hazard ratio oli 2,7x kõrgem), võrreldes naistega, kes elasid madalama magnetvälja tingimustes. Risk esines kõikide stenaariumite puhul olenemata elektrilise seadme või installatsiooni tüübist, mis kõrget magnetvälja tekitas. Samti märgiti, et seos oli tugevam, kui see kõrge magnetväli kaasnes naise tüüpilise päevaga.

Uurijad tõdevad, et 250 nT võib olla magnetvälja tugevuse lävend, mis võivad viia nurisünnituseni. Sellest kõrgematel tasemetel nurisünnituste määr alamvalimis ei kasvanud.

Ajaveebi autori hinnangul oli uuring märkimisväärne , sest uurimismeetod oli hästi valitud: teostati reaalseid mõõtmisi, mitte ei tuginetud magnetväljaga kokkupuute hindamisele kaudsete näitajate põhjal, n on uuringuid, mis arvestavad elukoha kaugust elektriliinist elukohaadressi põhjal. Sellised uuringud jäävad tihti hätta tegeliku eksposistiooni hindamisega.

Mobiiltelefonikiirguse ja enneaegse sünnituse võimalik seos

Tsanan jt (2019) selgitasid kuidas ema mobiiltelefoni kasutamise aktiivsus mõjutab raseduse kestust ning sündivate laste loote arengut. Uuringu all olid 55 tuh rasedat naist mitmest riigist (Taani, Holland, Hispaania, Korea). Tuleb arvestada et tegemist oli tagasivaatava uuringuga, hõlmates perioodi 1996-2011, mistõttu olid siis kasutusel valdavalt 2G mobiiltelefonid. Uuringuga leiti, et keskmise mobiiltelefoni kasutusaktiivsusega emadel oli suurem risk lühemaks rasedusperioodiks ning enneaegseks sünnituseks.

Ajaveebi autori arvates jäid kõnealuses uuringus mitmed seosed tuvastamata, kuna koguti liiga vähe andmeid uurimisalustelt; samuti, eri riikidest saadi andmed erinevate perioodide kohta, mis pole omavahel võrreldavad.

VIITED
Zarei S, Vahab M, Oryadi-Zanjani MM, Alighanbari N, Mortazavi SM. Mother’s Exposure to Electromagnetic Fields before and during Pregnancy is Associated with Risk of Speech Problems in Offspring. J Biomed Phys Eng. 2019 Feb 1;9(1):61-68.
Li, D. K., Chen, H., Ferber, J. R., Odouli, R., & Quesenberry, C. (2017). Exposure to magnetic field non-ionizing radiation and the risk of miscarriage: A prospective cohort study. Scientific reports, 7(1), 17541.
Tsarna E, Reedijk M, Birks LE, Guxens M, Ballester F, Ha M, Jiménez-Zabala A, Kheifets L, Lertxundi A, Lim HR, Olsen J, Safont LG, Sudan M, Cardis E, Vrijheid M, Vrijkotte T, Huss A, Vermeulen R. Maternal Cell Phone Use During Pregnancy, Pregnancy Duration And Fetal Growth In Four Birth Cohorts. Am J Epidemiol. 2019 Apr 17. pii: kwz092. doi: 10.1093/aje/kwz092.
Originaalfoto: Caio Queiroz, Pexels.

Rubriigid: elektromagnetväljad. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga