Magnettundlikkuse õpituba-eksperiment Teadlaste ööl 25.09


Toimumiskoht: Tallinna Tehnikaülikool, Majandus- ja Sotsiaalteaduskonna hoone, Akadeemia tee 3, SOC-314
Aeg: 25.09.25 kl 18-20.30

Selle ajaveebi autor Tarmo Koppel peab Teadlaste Ööl õpitoa magnettundlikkusest.
Õpitoas räägime osade inimeste tundlikkusest magnetväljade suhtes. Kajastame teadusuuringu tulemusi. Teeme näitliku eksperimendi, et selgitada, kas elektriseadmete tekitatav magnetväli võib inimese autonoomset närvisüsteemi mõjutada. Soovijad saavad end kirja panna magnettundlikkuse mõõtmisele (tasuta).

Täiendus:
Õhtulehe lugu magnettundlikkuse õpitoast.

Rubriigid: elektromagnetväljad, looduslikud väljad | Kommenteeri

Rasedaid naisi hoiatatakse traadita andmesidega kaasnevatest terviseriskidest

BabySafe projekti pressiteade 1.juuli 2015 (osaline tõlge)

Rohkem kui 100 eksperti (arstid, teadlased ja rahvatervise spetsialistid) üle maailma kirjutasid ühisavalduse, millega soovitatakse rasedatel naistel rakendada ettevaatusabinõusid et kaitsta endid ja oma beebisid traadita andmeside eest.

Uuemad teaduslikud uuringud viitavad, et traadita andmeside kiirgus võib häirida nõrku elektrilisi impulsse, mis on seotud sünapsidevaheliste sidemetega arenevas ajus. Näiteks Yale’i Ülikooli uurijad demonstreerisid, et (in utero – ema üsas) laborihiirtel, kellele avaldati pulseerivat raadiosageduslikku kiirgust, arenes aju erinevalt, millega kaasnesid käitumishäired, kehvem mälu, ja sümptomid mis sarnanevad ADHD’le (attention deficit hyperactivity disorder – hüperaktiivsus tähelepanu puudulikkusega).

Yale’i uuring on vaid üks paljudest, mis näitavad et traadita seadmetest lähtuva kiirgusega võivad kaasneda bioloogilised mõjud, sh DNA-ahelate katkemised jm.

“Loode on arvatavasti kõige haavatavam seda tüüpi välismõjudele, kui aju on alles arenemas ning kui kõik organitesüsteemid alles hakkavad arenema”, ütleb Dr. Hugh Taylor, uuringu juhtiv teadlane Yale’i Ülikooli professor.

Ekspertide avalduse täistekst.

Infoleht (ing.k) “What You Should Know About Wireless Radiation and Your Baby

Youtube: Protect Your Pregnancy From Wireless Radiation

Youtube: The Science of Exposure – Wireless Radiation

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

10.12 Tarmo Koppeli Ettekanne “Elektromagnetväljad ja stress”

Tarmo Koppel teeb 10.12.14 ettekande “Elektromagnetväljad ja stress” Äripäeva psühholoogiakonverentsil Tasakaal.

Ettekandes räägitakse:
Mil moel mõjutavad elektromagnetväljad töötaja töövõimet?
Miks on osad enam mõjutatud, kui teised?
Milliste elektromagnetväljadega oleks võimalik inspireerida inimest efektiivselt töötama?
Kas liigset stressi saab mõõta?

Lisainfo: http://seminar.aripaev.ee/?SeminarID=ebf82ad2-8aff-4ca7-badf-d555af858cc6

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Kas mure mobiiltelefonikiirguse suhtes on asjata?

6.05.14 toimus Soomes Etuskunta Kansalaisinfos avalik seminar teemal “Kas mure mobiiltelefonikiirguste pärast on asjata?” Järgnevad read kajastavad seminaril räägitut.

Ürituse korraldas Etuskunta liige Eeva-Johanna Eloranta, eesmärgiga arutleda mobiiltelefonide tekitatavate elektromagnetväljade ohutuse üle. Sõna võtsid teadlased ja riigivõimu esindajad.

Rahvaesindaja Eloranta taunis oma avasõnavõtus tekkinud olukorda, kus elukeskkonda on nende kiirgustega muudetud, ilma et oleks piisavalt toimunud avalikku arutelu. St elukeskkonna elektrokliimat on muudetud suuresti, täites selle raadiosageduslike elektromagnetväljadega. Eriti tundis Eloranta muret laste käekäigu pärast, leidmata õgustust mobiilimastide paigaldamisele koolide katustele. Ta tõi esile ka asjatundjate seisukoha, et mobiililevi on võimalik hästi tagada ka nii, et ümbritsev EMV on väike ning hoides mobiilimastid eemal lasteasutustest.

Marjukka Hagström, Turu Ammatikorkeakoulust, selgitas elektroülitundlikkuse sündroomi olemust. Sellised tervisemõjutused ilmnevad nahareaktsioonidena, nagu punetus, kipitamine, sügelemine, või põletav tunne. Või siis üldise kehva mõjuna nagu väsimus, keskendumisraskused, mäluprobleemid, uimasus või südamepekslemine.

Hagström andis ka ülevaate elektroülitundlike määratlemisest ja kaitsest erinevates maades, milliste seas Rootsi on teistest kõige enam ette jõudnud. Samas enamikes teistes maades peetakse elektroülitundlikkust seni psüühhiliseks probleemiks, mida siis vastavalt ka ravida üritatakse (kuid vähese eduga).

Hagström taunis olukordi, kus mobiilimast paigaldatakse elamispindade lähedusse. Näiteks, kui kiirgur-antenn otse korrusmaja korteritesse sisse kiirgab, on nendel elupindadel ka suhteliselt kõrge kiirgustase – Turu Ammatikorkeakoulu labori mõõtmised. Selliste korterelamu elanike seas läbi viidud küsitluse kohaselt esineb nende elanikel kahjuks ka rohkem erinevaid terviseprobleeme kui enne masti paigaldamist.

Lennart Hardell, Örebro Ülikoolist rääkis nende uurimisrühma poolt läbi viidud uuringutest ajuvähi osas. Ka tema rõhutas laste erilist ohustatust. Lapse kehakoed on suurema veesisaldusega, mistõttu suunduvad mikrolaineid sügavamale ajju. Lapse ekspositsioon mobiiltelefoni kiirgusele on peaaegu 4x suurem kui täiskasvanul.

Hardell selgitas, et olemasolevad andmed näitavad, et riski realiseerumiseks on vaja pikaajalist mobiilitelfoni kasutamist. Paari aastaga ei ole veel midagi näha, kuid ajuvähk areneb kümne aasta ja pikema perioodi jooksul. Statistiline seos on leitud ajuvähi paiknemise ja kummal poolel pead inimene mobiiltelefoni kasutas.

Hardell väljendas muret jällegi noorte osas: ajuvähi risk on suurem neil, kes alustasid mobiiltelefoniga enne 20-aastaseks saamist. Samas, kui inimene alustas mobiiltelefoni kasutamist pärast 20-eluaastat, ei olnud risk nii kõrge. Kuid siiski tuvastati märkimisväärselt kõrgem risk viimasel grupil võrreldes nendega, kes mobiiltelefoni ei kasutanud. Järeldati, et mida noorem organism, seda tundlikum ajuvähi saamise suhtes.

Umbes samad tulemused kehtisid ka DECT telefoni kohta, so traadita tavatelefon.

Pikemalt sel teemal videopostituses. Klõpsi alloleval aknal.

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Loengud elektromagnetväljadest Tööinspektsiooni lektoritele

7.märtsil toimunud koolituspäeva käigus viis käesoleva ajaveebi autor Tarmo Koppel läbi loengud Tööinspektsiooni lektoritele. Loengud keskendusid kahele põhiteemale:
1) elektromagnetväljade kui füüsikalise nähtuse leviku eripärad töökeskkonnas ning
2) elektromagnetväljade bioloogilised ja tervisemõjud.

Elavat diskuteerimist leidsid tervisemõjud. Lektorid olid valdavalt ühel meelel, et samas kui kehtivad piirnormid, kaitsevad inimest teatud tervisemõjude eest, siis mitmed tervisemõjud on seadusandluse poolt veel katmata. Kuid ka tõdeti, et on vaid aja küsimus, kuni teadusele saavad tervisemõjude mehhanismid paremini teatavaks, misjärel ka seadusandlust täiendatakse. Lektorid jõudsid järeldusele, et seni, kuni valitseb neis küsimustes teadmatus, on tarvilik rakendada ettevaatlikuse printsiipi. Viimase juurutamine tööprotsessi nii tehniliste kui administratiivsete meetmetena, tagab töötajatele kaitstuse elektromagnetväljade kui töökeskkonna ohuteguri eest.

Tööinspektsiooni lektorid harivad töökeskkonnaspetsialiste jt tööohutusega seotud isikuid üle Eesti.

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Soome ja Rootsi uurijad süüdistavad ametnikke suutmatuses kaitsta lapsi elektromagnetväljade eest

Soome ja Rootsi elektromagnetväljade uurijad (Nyberg, Nilsson, Tamminen, Hardell) kirjutasid avaliku pöördumise (1.03.14), milles süüdistavad oma riikide rahvatervise eest vastutavaid ametnikke suutmatuses astuda samme laste kaitsmiseks elektromagnetväljadest tulenevate terviseriskide eest.
Probleemina esitatakse traadita andmeside võrgud (eeskätt koolides). Vastavad võrgud teevad võimalikuks internetti ühendumise tahvel- ja sülearvutite ning nutitelefonide kaudu. Allakirjutajad leiavad, et nimetatud uus tehnoloogia on kasutusele võetud kiirustades, ilma välja selgitamata selle mõju tervisele (eriti pikajalisest kasutamisest tulenevat mõju).

Haridusministeeriumil soovitatakse läbi viia õpetajatele, lastevanematele ja lastele suunatud teavituskampaaniaid, et nad oleks teadlikud traadita tehnoloogia kasutusega kaasnevatest riskidest. Samuti heidavad autorid ette asjasse puutuvatele riigiametnikele, et nad pole kursis teadlaste ja arstide seisukohavõttudega selles küsimuses. Leitakse ka, et kehtivad piirnormid soosivad tööstuse ühepoolseid huve.

Avaldust argumenteeritakse teadusuuringutega, tuues välja, et elektromagnetkiirgus:
* kahjustab DNAd, ajurakke ja ajutegevust;
* nõrgendab õppimisvõimet ja mälu.

Eeskujuks tuuakse Prantsusmaa, kus on kirjutamisel õigusakt, mis:
* eelistab kaabelühendust traadita ühendusele,
* keelab traadita võrgud väikelaste asutustes,
* koolides lubab kasutada traadita võrke, vaid siis kui vajalik,
* keelatakse tahvelarvutite ja mobiiltelefonide reklaam alla 14-a lastele.

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Ergonoomilisest valgustusest Tehnikamaailmas 2-2014

Tehnikamaailma veebruarikuu numbris (2-2014) ilmus Tarmo Koppelilt artikkel ergonoomilisest valgustusest.Artikkel esitab põhimõtted, millest koosneb ergonoomiline valgustus – inimsilmale kõige sõbralikum valgus. Käsitletakse, mis eeliseid võib töökohal anda ergonoomiline valgustus ning millega riskivad töötajad kehvasti valgustatud ruumides.

Selgitamist leiavad ergonoomilise valgustuse komponendid:

 • täisspekter,
 • külluslik valgustustugevus,
 • hajutatud valgus,
 • vertikaalne valgustus,
 • dünaamiline valgustus,
 • väreluse puudumine.

Rubriigid: valgus ja valgustus | Kommenteeri

Äripäeva käsiraamatus Elektromagnetväljadest töökeskkonnas

Tarmo Koppeli sulest ilmus peatükk Äripäeva käsiraamatu “Töötervishoid ja -ohutus” detsembrikuu täiendatud väljaandes.

Põhiteema “Kuidas hinnata elektromagnetväljadega kokkupuudet”

 • Töökohtade hindamine (lähemalt keevitustöödest)
 • Elektromagnetväljade mõõtmine (lähemalt plastmassi keevitamisest raadiosagedustega)
 • Järeldused töökoha hindamise kohta
 • Soovitusi elektromagnetväljade hindamiseks töökohtadel
 • Riskirühmad või erivajadusega töötajad
 • Kontrollitav keskkond või mittekontrollitav keskkond
 • Mitmesageduslikud allikad
 • Ajaliselt muutlikud signaalid
 • Kiirguse suund
 • Tööandja kohustused füüsikaliste ohutegurite puhul
 • Töötajate koolitamine
 • Töötajate tervisekontroll
 • Näidisküsimused ametialade hindamiseks (kaarkeevitusagregaat, raadiosideseade, radar, saatemast, elektrokirurgiaseadmed, õmblusmasin, mikrolainekuivati, liimpuidukuivati, tööstuslik elektrolüüs, induktsioonahjud, portatiivne punktkeevitusseade).

Ka käsiraamatu varasemas uuenduses (juuni 2013) kirjutas Tarmo Koppel  peatüki “Elektromagnetväljad töökeskkonnas”, kus teemadeks:

 • Mis on elektromagnetväljad
 • Millistel sagedustel toimivad tööseadmed
 • Staatilised väljad
 • Eriti madalad sagedused
 • Kesksagedused
 • Raadiosagedused
 • Elektromagnetväljade esinemine ja levik
 • Elektromagnetväljade allikad töökohtadel
 • Ametialaga kaasnev ekspositsioon
 • Tööalasest kokkupuutest tulenev mõju inimesele
 • Enim elektromagnetväljaga kokkupuutuvad ametikohad
 • Töötajate ohutuse tagamine
 • Elektromagnetväljade vähendamismeetmete järjekord
 • Soovitused elektromagnetväljade vähendamiseks
Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Säästupirni tekitatud väljad

See on järg postitusele “Peapööritus säästupirnist“, kus Tarmo Koppel arutleb selle üle, mida näitavad laboris saadud mõõtetulemused. Mõõdeti täisspekter säästupirni, aga samuti võrdluseks LED-lampi, halogeenpirni ja tavalist säästupirni. Mõõdetud väljad: ultravioletkiirgus, valguse spekter, elektr- ja magnetväli ning elektrivälja spekter.

Video käivitamiseks klõpsi alloleval aknal.

Rubriigid: elektromagnetväljad, valgus ja valgustus | Kommenteeri