Telekomi töötaja ajukasvaja oli tingitud mobiiltelefoni kasutamisest – Itaalia kohus otsustas

Telecom Italia pikaajalisele töötajale Roberto Romeole määrati kohtu poolt igakuine pension, kuna töötajal esinenud ajukasvaja oli tingitud mobiiltelefoni ebaõigest kasutamisest – otsustas Itaalia kohus.

Töötaja advokaadi sõnul oli oluliseks asjaoluks kohtuprotsessis, et kohtu ekspert keeldus arvesse võtmast neid teadusuuringuid, mis olid rahastatud telekomi tööstuse poolt.
Töötaja kasutas tööülesannetes aktiivselt mobiiltelefoni, 3 t päevas, mille tulemusel arenes ajukasvaja ning sellest tingituna kuulmislangus ühes kõrvas. Tööandja ei informeerinud töötajat mobiiltelefoni aktiivse kasutamisega kaasnevatest elektromagnetväljadest, nendega seotud riskidest ega kuidas neid riske vähendada.

Viimastel aastatel on lisandunud mitmeid olulisi teadusuuringuid, mis demonstreerivad elektromagnetväljade, sh mobiiltelefoni riske tervisele. Ka uues tööalaste elektromagnetväljade määruses (kehtiv al. 1.07.2016) pööratakse senisest oluliselt rohkem tähelepanu ohutushoiu korraldamisele ning töötaja kaitsmisele nende väljade eest.

Tallinna Tehnikaülikoolis koostatud õpetlik küsimustik aitab selgitada, kuidas on lood sinu töökohal – kas elektromagnetväljade riske on vaja arvesse võtta ning kas neid on arvesse võetud.
KÜSIMUSTIK (5min):
http://envirohealth.info/questionnaire/index.php/564776/lang-et

Allikas: Colleen Barry, Associated Press, 20.04.17
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/E/EU_ITALY_CELL_PHONE_TUMOR?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2017-04-20-14-24-32
Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Kuidas korraldada elektromagnetväljade ohutus uutest reeglitest lähtuvalt – õpetlik küsimustik

Palume sul võimalusel täita 5-minuti küsimustiku, millega saab sulle ka selgeks, 1) mida eeldatakse uute reeglite järgi elektromagnetväljade ohutushoiult ning 2) milliste võtetega vähendada elektromagnetvälju töökohtadel.  Link küsimustikule:
http://envirohealth.info/questionnaire/index.php/564776/lang-et

Pildil: elektromagnetväljade jt ohutegurite ohutushoiunõuete eiramine, Istanbul, Mai 2015.

Kuna 2016. juulis hakkas kehtima uus tööalaste elektromagnetväljade määrus, eeldatakse, et seda ka ettevõtete poolt järgitakse. Kuidas ohutushoid tegelikult korraldatud on – selgitab Tarmo Koppeli doktoritöö raames läbiviidav küsimustiku-uuring. Uuringuga selgitatakse, kuivõrd on Eesti ettevõtted toime tulnud uue määruse rakendamisega. Uuringu üldiste tulemuste põhjal saavad ka riigiasutused sisendit, näiteks vajadus rõhku pöörata töökeskkonnaspetsialistide koolitamisele.

Elektromagnetvälju tekitavad kõik elektriseadmed ning teatud juhtudel võivad need ohustada tervist.Kuna elektromagnetväljade tajumiseks puudub inimesel organ, tagab töötajate ohutuse, kui olla teadlik selle riskiteguriga seotud ohtudest.

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Kõrge mikrolaineekspositsioon Stockholmi T Centralis

Stockholmi kesk-raudtejaam (T Central) on üks tugevaima kõrgsagedusliku elektromagnetväljaga kohti linnas, teatab meie uus uurimus, mis avaldati 12.augustil ajakirjas International Journal of Oncology.

Uuringutulemused toovad esile kõrge ekspositsioonitaseme raudteejaamas, mis on tingitud mobiilside antennidest (GSM, UMTS, LTE) hoone sees. Antennid on paigaldatud moel, kus kiir mitmest antennist tabab peakorruse saali ning tekitab koos peegeldustega mitu tsooni kõrge mikrolainekoormusega. Uuringu ühe autori M.Ahoneni sõnul on oluline välja tuua terviseriski mure nende töötajate osas kelle töökoht on otse mikrolaine kiire sees; need on müüjad, infolaua töötajad ja muu teenindav personal.

Radiofrequency radiation at Stockholm Central Railway Station in Sweden and some medical aspects on public exposure to RF fields

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Päikesel on tulemas rahulik periood – magnettorme jääb vähemaks

Juba teist korda sel kuul on päikeseplekid täielikult kadunud. Seekord pole plekke  juba kolm päeva järjest. Kui päikeseketas on plekkidest vaba siis annab see märku Päikese režiimi muutusest – tuleb rahulik periood ehk solaarne miinimum.

Üks päikesetsükkel kestab 22 aastat, st iga 11 a tagant vahetavad Päikese magnetpoolused oma kohad. Selle protsessiga kaasneb rohkesti päikeseplekke ehk 11 a tagant on solaarne maksimum. Päikese aktiivsusega käivad kaasas ka sagedased magnettormid, mis on eriti mõjusad põhja laiuskraadidel, sh Eestis. Inimesed, kes kannatavad magnettormide ebasoodsate  mõjude all, vabanevad seega siis mitmest päevast kuus, mil nende enesetunne mõjutatud oli. Praegu on täheldada magnettormide vähenemist ning neid saab edaspidi aina vähem olema kuni saabub solaarne miinimum prognoositavalt aastatel 2019-2020.

Samas solaarse miinimumiga kaasneb teist tüüpi kosmiline kiirgus: samaaegselt helisfääri vähenemisega (Päikese tekitatav väli ümber päikesesüsteemi) pääsevad paremini sisse ka galaktilised kosmilised kiirgused. Kosmiline kiirgus, kui see Maa atmosfääri tabab võib tekitada eri tüüpi pilvi, käivitada välku ja tungida lennukitesse. Näiteks ühe lennuga  ühest Euroopa otsest teise, võib kaasneda viiekordne hamba röntgenpildi doos.


Päike 24.06.16 (http://spaceweather.com/)

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Magnettundlikkuse õpituba-eksperiment Teadlaste ööl 25.09


Toimumiskoht: Tallinna Tehnikaülikool, Majandus- ja Sotsiaalteaduskonna hoone, Akadeemia tee 3, SOC-314
Aeg: 25.09.25 kl 18-20.30

Selle ajaveebi autor Tarmo Koppel peab Teadlaste Ööl õpitoa magnettundlikkusest.
Õpitoas räägime osade inimeste tundlikkusest magnetväljade suhtes. Kajastame teadusuuringu tulemusi. Teeme näitliku eksperimendi, et selgitada, kas elektriseadmete tekitatav magnetväli võib inimese autonoomset närvisüsteemi mõjutada. Soovijad saavad end kirja panna magnettundlikkuse mõõtmisele (tasuta).

Täiendus:
Õhtulehe lugu magnettundlikkuse õpitoast.

Rubriigid: elektromagnetväljad, looduslikud väljad | Kommenteeri

Rasedaid naisi hoiatatakse traadita andmesidega kaasnevatest terviseriskidest

BabySafe projekti pressiteade 1.juuli 2015 (osaline tõlge)

Rohkem kui 100 eksperti (arstid, teadlased ja rahvatervise spetsialistid) üle maailma kirjutasid ühisavalduse, millega soovitatakse rasedatel naistel rakendada ettevaatusabinõusid et kaitsta endid ja oma beebisid traadita andmeside eest.

Uuemad teaduslikud uuringud viitavad, et traadita andmeside kiirgus võib häirida nõrku elektrilisi impulsse, mis on seotud sünapsidevaheliste sidemetega arenevas ajus. Näiteks Yale’i Ülikooli uurijad demonstreerisid, et (in utero – ema üsas) laborihiirtel, kellele avaldati pulseerivat raadiosageduslikku kiirgust, arenes aju erinevalt, millega kaasnesid käitumishäired, kehvem mälu, ja sümptomid mis sarnanevad ADHD’le (attention deficit hyperactivity disorder – hüperaktiivsus tähelepanu puudulikkusega).

Yale’i uuring on vaid üks paljudest, mis näitavad et traadita seadmetest lähtuva kiirgusega võivad kaasneda bioloogilised mõjud, sh DNA-ahelate katkemised jm.

“Loode on arvatavasti kõige haavatavam seda tüüpi välismõjudele, kui aju on alles arenemas ning kui kõik organitesüsteemid alles hakkavad arenema”, ütleb Dr. Hugh Taylor, uuringu juhtiv teadlane Yale’i Ülikooli professor.

Ekspertide avalduse täistekst.

Infoleht (ing.k) “What You Should Know About Wireless Radiation and Your Baby

Youtube: Protect Your Pregnancy From Wireless Radiation

Youtube: The Science of Exposure – Wireless Radiation

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

10.12 Tarmo Koppeli Ettekanne “Elektromagnetväljad ja stress”

Tarmo Koppel teeb 10.12.14 ettekande “Elektromagnetväljad ja stress” Äripäeva psühholoogiakonverentsil Tasakaal.

Ettekandes räägitakse:
Mil moel mõjutavad elektromagnetväljad töötaja töövõimet?
Miks on osad enam mõjutatud, kui teised?
Milliste elektromagnetväljadega oleks võimalik inspireerida inimest efektiivselt töötama?
Kas liigset stressi saab mõõta?

Lisainfo: http://seminar.aripaev.ee/?SeminarID=ebf82ad2-8aff-4ca7-badf-d555af858cc6

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Kas mure mobiiltelefonikiirguse suhtes on asjata?

6.05.14 toimus Soomes Etuskunta Kansalaisinfos avalik seminar teemal “Kas mure mobiiltelefonikiirguste pärast on asjata?” Järgnevad read kajastavad seminaril räägitut.

Ürituse korraldas Etuskunta liige Eeva-Johanna Eloranta, eesmärgiga arutleda mobiiltelefonide tekitatavate elektromagnetväljade ohutuse üle. Sõna võtsid teadlased ja riigivõimu esindajad.

Rahvaesindaja Eloranta taunis oma avasõnavõtus tekkinud olukorda, kus elukeskkonda on nende kiirgustega muudetud, ilma et oleks piisavalt toimunud avalikku arutelu. St elukeskkonna elektrokliimat on muudetud suuresti, täites selle raadiosageduslike elektromagnetväljadega. Eriti tundis Eloranta muret laste käekäigu pärast, leidmata õgustust mobiilimastide paigaldamisele koolide katustele. Ta tõi esile ka asjatundjate seisukoha, et mobiililevi on võimalik hästi tagada ka nii, et ümbritsev EMV on väike ning hoides mobiilimastid eemal lasteasutustest.

Marjukka Hagström, Turu Ammatikorkeakoulust, selgitas elektroülitundlikkuse sündroomi olemust. Sellised tervisemõjutused ilmnevad nahareaktsioonidena, nagu punetus, kipitamine, sügelemine, või põletav tunne. Või siis üldise kehva mõjuna nagu väsimus, keskendumisraskused, mäluprobleemid, uimasus või südamepekslemine.

Hagström andis ka ülevaate elektroülitundlike määratlemisest ja kaitsest erinevates maades, milliste seas Rootsi on teistest kõige enam ette jõudnud. Samas enamikes teistes maades peetakse elektroülitundlikkust seni psüühhiliseks probleemiks, mida siis vastavalt ka ravida üritatakse (kuid vähese eduga).

Hagström taunis olukordi, kus mobiilimast paigaldatakse elamispindade lähedusse. Näiteks, kui kiirgur-antenn otse korrusmaja korteritesse sisse kiirgab, on nendel elupindadel ka suhteliselt kõrge kiirgustase – Turu Ammatikorkeakoulu labori mõõtmised. Selliste korterelamu elanike seas läbi viidud küsitluse kohaselt esineb nende elanikel kahjuks ka rohkem erinevaid terviseprobleeme kui enne masti paigaldamist.

Lennart Hardell, Örebro Ülikoolist rääkis nende uurimisrühma poolt läbi viidud uuringutest ajuvähi osas. Ka tema rõhutas laste erilist ohustatust. Lapse kehakoed on suurema veesisaldusega, mistõttu suunduvad mikrolaineid sügavamale ajju. Lapse ekspositsioon mobiiltelefoni kiirgusele on peaaegu 4x suurem kui täiskasvanul.

Hardell selgitas, et olemasolevad andmed näitavad, et riski realiseerumiseks on vaja pikaajalist mobiilitelfoni kasutamist. Paari aastaga ei ole veel midagi näha, kuid ajuvähk areneb kümne aasta ja pikema perioodi jooksul. Statistiline seos on leitud ajuvähi paiknemise ja kummal poolel pead inimene mobiiltelefoni kasutas.

Hardell väljendas muret jällegi noorte osas: ajuvähi risk on suurem neil, kes alustasid mobiiltelefoniga enne 20-aastaseks saamist. Samas, kui inimene alustas mobiiltelefoni kasutamist pärast 20-eluaastat, ei olnud risk nii kõrge. Kuid siiski tuvastati märkimisväärselt kõrgem risk viimasel grupil võrreldes nendega, kes mobiiltelefoni ei kasutanud. Järeldati, et mida noorem organism, seda tundlikum ajuvähi saamise suhtes.

Umbes samad tulemused kehtisid ka DECT telefoni kohta, so traadita tavatelefon.

Pikemalt sel teemal videopostituses. Klõpsi alloleval aknal.

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Loengud elektromagnetväljadest Tööinspektsiooni lektoritele

7.märtsil toimunud koolituspäeva käigus viis käesoleva ajaveebi autor Tarmo Koppel läbi loengud Tööinspektsiooni lektoritele. Loengud keskendusid kahele põhiteemale:
1) elektromagnetväljade kui füüsikalise nähtuse leviku eripärad töökeskkonnas ning
2) elektromagnetväljade bioloogilised ja tervisemõjud.

Elavat diskuteerimist leidsid tervisemõjud. Lektorid olid valdavalt ühel meelel, et samas kui kehtivad piirnormid, kaitsevad inimest teatud tervisemõjude eest, siis mitmed tervisemõjud on seadusandluse poolt veel katmata. Kuid ka tõdeti, et on vaid aja küsimus, kuni teadusele saavad tervisemõjude mehhanismid paremini teatavaks, misjärel ka seadusandlust täiendatakse. Lektorid jõudsid järeldusele, et seni, kuni valitseb neis küsimustes teadmatus, on tarvilik rakendada ettevaatlikuse printsiipi. Viimase juurutamine tööprotsessi nii tehniliste kui administratiivsete meetmetena, tagab töötajatele kaitstuse elektromagnetväljade kui töökeskkonna ohuteguri eest.

Tööinspektsiooni lektorid harivad töökeskkonnaspetsialiste jt tööohutusega seotud isikuid üle Eesti.

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri