Teadlaste ööl toimus Elektrokliima õpituba

29.09.2017 Teadlaste öö festivalil viis selle ajaveebi autor Tarmo Koppel Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) läbi õpitoa Elektrokliima mõjust inimese õpi- ja töövõimele.

Õpitoas seletati lahti, millest koosneb elektrokliima ning kuidas TTÜs sellelaadseid uurimusi läbi viiakse ning kuidas seejuures hinnatakse inimese õpi ja töövõimet. Õpitoas muuseas ka demonstreeriti, kuidas kehva kontoritool genereerib elektrostaatilist välja ning kuidas see kehale üle kandub. Soovijaid said ise omal nahal kogeda spetsiifilist magnetvälja, mis ajutegevust mõjutab.

Elektrokliima on üldine termin, mis kätkeb inimese tervist olulisel moel mõjutavaid keskkonnategureid. Kui need parameetrid on sisekeskkonnas optimaalsed, säilib inimesel ka hea töövõime, mis ei väljendu üksnes töö kiires ja korrektses sooritamises, vaid ka positiivses töössesuhtumises. Ühe või mitme elektrokliima parameetri hälve optimaalsest, võib aga keha stressi viia, mistõttu langeb märgatavalt ka töövõime, tekivad vead ning langeb motivatsioon tööd teha. Sellises kollektiivis võib langeda töökvaliteet, tekkida psühhosotsiaalsed pinged, suureneda kaadrivoolavus, langeda produktiivsus ning kannatada tervikuna kogu ettevõtte kasumlikkus.

Teadlaste ööst osavõtjad osalesid õpitoas aktiivselt, elav disksussioon kehtis hiliste õhtutundideni. Enim huvitas osavõtjaid, kuidas saavutada heal tasemel elektrokliima kodukeskkonnas ning mil moel neid indikatiivselt, omal käel mõõta saab.

Tabel 1. Elektrokliima komponendid ning töövõime määrajad.

ELEKTROKLIIMA komponendid hea töövõime kehva töövõime
Elektromagnetväljad
looduslikud elektromagnetväljad õuetingimused ekraneeritud/summutatud
tehislikud elektromagnetväljad normide piires kõrgendatud
elektrostaatilised väljad kontrolli all kõrgendatud (>100V/in)
staatiline magnetväli puudub kõrgendatud amplituud ja gradient
Õhu koostis
Hapniku 02 tase  21% <21%
Süsihappegaas CO2 tase   400ppm >500ppm
Õhuioonid
positiivsete-negatiivsete ioonide osakaal -ioonide rohkus +ioonide rohkus
ioonide kontsentratsioon madal ioonide tase ioonide rohkus võrreldav loodusliku fooniga
Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

8.09.17 erakordselt tugev magnettorm

Sel nädalal, 6.septembril leidis aset erakordselt tugev päikesetorm, millele järgnes 8.septembril erakordselt tugev magnettorm.

Magnettorm algas 8.septembri öösel, kui Päikesel toimunud purse jõudis Maani. Magnettormi tekitasid kaks X-klassi päikeseloidet, mis leidsit aset Päikesel 6.septembril. X-klassi päikeseloide on kõige tugevam päikesetormide kategooria. 6.septembri tugevaim päikeseloide klassifitseeriti X9.3, kusjuures viimane X9 klassi päikeseloide toimus 2006.a-l (X9.0).

Lisaks raadiokiirguslikule tormile Maa atmosfääri ülemistes kihtides, kaasneb loitega laetud osakeste väljapurse Päikeselt. Energeetiliselt laetud plasma lendub ilmaruumi – ing.k. coronal mass ejection (CME).

Erakordselt tugeval magnettormil oli kaks kõrghetke: 8.septembri öösel ning pärastlõunal.

Päikese 11-aastases tsüklis on saabumas solaarne miinimum, kuid sellised pursked  kuuluvad toimiva tähe tegevusse ka vaiksemal perioodil. 8.septembri magnettorm oli tugevaim üle mitme aasta klassifitseerudes Kp8 (skaala Kp1-Kp9).

Nurmijärvi magnetomeeter näitas tugevaimat lööki ~750nT (keskmistatud 10min kaupa)

Tallinnale lähimal asuva Nurmijärvi magnetomeetri salvestisest on näha, et aset leidis tugev löök magnetväljas ~750nanoTeslat.

Nurmijärvi graafik (ennekõike Z telg ehk vertikaalne telg) näitab, et kõigepealt magnetväli tugevnes (kl 13 paiku) ja siis nõrgenes (kl 18 paiku). Kui laetud osakeste voog Maad tabab, siis see löök pressib magnetvälja kokku, mis on magnetvälja jõujoonte tihenemine ehk magnetvälja tugevnemine. Sellele järgneb mõne tunni pärast surve vabanemine, mis tekitab ajutise magnetvälja hõrenemise ehk magnetvälja nõrgenemise. Seepärast muutus ka kompassi näit (deklinatsioon) algul ühele poole ja siis teisele poole.
Nurmijärvi graafikul on ka näha, et surve Maa magnetväljale pole ühtlane vaid selle kestel on lühemaid ja kiiremaid lisalööke. See kosmosetuul , mis Maa magnetosfääri tabab pole seega konstantne, vaid “puhanguline”.

Päikeseloited põhjustasid 6.septembril raadiosidekatkestusi, sh navigatsiooniseadmete häireid. Lisaks raadiosidet kasutavatele süsteemidele olid 8.septembri magnettormi  tõttu häiritud ka tavalised kompassid. TTÜ Merealadeemia poolt rakendatav hoovusemõõtja Tallinna lähedal Vahemadalal, registreeris magnettormi tõuked kompassideklinatsioonimuutustena. Arvestades et Maa magnetväli on 51000 nT, siis ~1,5% hälve maa magnetväljas tekitab magnetkompassile lisadeviatsiooni ~1,5 kraadi.

Vahemadala hoovusemõõtja magnetkompass näitas magnettormi tõugete ajal kompassi deklinatsiooni kuni 1,5 kraadi – ehk rahvakeeli “magnettorm pani kompassi valetama”

Allikad:
http://space.fmi.fi/image/realtime/UT/NUR/XYZlastWEEK.html
http://services.swpc.noaa.gov/images/planetary-k-index.gif
http://on-line.msi.ttu.ee/vahemadal/

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Telekomi töötaja ajukasvaja oli tingitud mobiiltelefoni kasutamisest – Itaalia kohus otsustas

Telecom Italia pikaajalisele töötajale Roberto Romeole määrati kohtu poolt igakuine pension, kuna töötajal esinenud ajukasvaja oli tingitud mobiiltelefoni ebaõigest kasutamisest – otsustas Itaalia kohus.

Töötaja advokaadi sõnul oli oluliseks asjaoluks kohtuprotsessis, et kohtu ekspert keeldus arvesse võtmast neid teadusuuringuid, mis olid rahastatud telekomi tööstuse poolt.
Töötaja kasutas tööülesannetes aktiivselt mobiiltelefoni, 3 t päevas, mille tulemusel arenes ajukasvaja ning sellest tingituna kuulmislangus ühes kõrvas. Tööandja ei informeerinud töötajat mobiiltelefoni aktiivse kasutamisega kaasnevatest elektromagnetväljadest, nendega seotud riskidest ega kuidas neid riske vähendada.

Viimastel aastatel on lisandunud mitmeid olulisi teadusuuringuid, mis demonstreerivad elektromagnetväljade, sh mobiiltelefoni riske tervisele. Ka uues tööalaste elektromagnetväljade määruses (kehtiv al. 1.07.2016) pööratakse senisest oluliselt rohkem tähelepanu ohutushoiu korraldamisele ning töötaja kaitsmisele nende väljade eest.

Tallinna Tehnikaülikoolis koostatud õpetlik küsimustik aitab selgitada, kuidas on lood sinu töökohal – kas elektromagnetväljade riske on vaja arvesse võtta ning kas neid on arvesse võetud.
KÜSIMUSTIK (5min):
http://envirohealth.info/questionnaire/index.php/564776/lang-et

Allikas: Colleen Barry, Associated Press, 20.04.17
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/E/EU_ITALY_CELL_PHONE_TUMOR?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2017-04-20-14-24-32
Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Kuidas korraldada elektromagnetväljade ohutus uutest reeglitest lähtuvalt – õpetlik küsimustik

Palume sul võimalusel täita 5-minuti küsimustiku, millega saab sulle ka selgeks, 1) mida eeldatakse uute reeglite järgi elektromagnetväljade ohutushoiult ning 2) milliste võtetega vähendada elektromagnetvälju töökohtadel.  Link küsimustikule:
http://envirohealth.info/questionnaire/index.php/564776/lang-et

Pildil: elektromagnetväljade jt ohutegurite ohutushoiunõuete eiramine, Istanbul, Mai 2015.

Kuna 2016. juulis hakkas kehtima uus tööalaste elektromagnetväljade määrus, eeldatakse, et seda ka ettevõtete poolt järgitakse. Kuidas ohutushoid tegelikult korraldatud on – selgitab Tarmo Koppeli doktoritöö raames läbiviidav küsimustiku-uuring. Uuringuga selgitatakse, kuivõrd on Eesti ettevõtted toime tulnud uue määruse rakendamisega. Uuringu üldiste tulemuste põhjal saavad ka riigiasutused sisendit, näiteks vajadus rõhku pöörata töökeskkonnaspetsialistide koolitamisele.

Elektromagnetvälju tekitavad kõik elektriseadmed ning teatud juhtudel võivad need ohustada tervist.Kuna elektromagnetväljade tajumiseks puudub inimesel organ, tagab töötajate ohutuse, kui olla teadlik selle riskiteguriga seotud ohtudest.

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Kõrge mikrolaineekspositsioon Stockholmi T Centralis

Stockholmi kesk-raudtejaam (T Central) on üks tugevaima kõrgsagedusliku elektromagnetväljaga kohti linnas, teatab meie uus uurimus, mis avaldati 12.augustil ajakirjas International Journal of Oncology.

Uuringutulemused toovad esile kõrge ekspositsioonitaseme raudteejaamas, mis on tingitud mobiilside antennidest (GSM, UMTS, LTE) hoone sees. Antennid on paigaldatud moel, kus kiir mitmest antennist tabab peakorruse saali ning tekitab koos peegeldustega mitu tsooni kõrge mikrolainekoormusega. Uuringu ühe autori M.Ahoneni sõnul on oluline välja tuua terviseriski mure nende töötajate osas kelle töökoht on otse mikrolaine kiire sees; need on müüjad, infolaua töötajad ja muu teenindav personal.

Radiofrequency radiation at Stockholm Central Railway Station in Sweden and some medical aspects on public exposure to RF fields

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Päikesel on tulemas rahulik periood – magnettorme jääb vähemaks

Juba teist korda sel kuul on päikeseplekid täielikult kadunud. Seekord pole plekke  juba kolm päeva järjest. Kui päikeseketas on plekkidest vaba siis annab see märku Päikese režiimi muutusest – tuleb rahulik periood ehk solaarne miinimum.

Üks päikesetsükkel kestab 22 aastat, st iga 11 a tagant vahetavad Päikese magnetpoolused oma kohad. Selle protsessiga kaasneb rohkesti päikeseplekke ehk 11 a tagant on solaarne maksimum. Päikese aktiivsusega käivad kaasas ka sagedased magnettormid, mis on eriti mõjusad põhja laiuskraadidel, sh Eestis. Inimesed, kes kannatavad magnettormide ebasoodsate  mõjude all, vabanevad seega siis mitmest päevast kuus, mil nende enesetunne mõjutatud oli. Praegu on täheldada magnettormide vähenemist ning neid saab edaspidi aina vähem olema kuni saabub solaarne miinimum prognoositavalt aastatel 2019-2020.

Samas solaarse miinimumiga kaasneb teist tüüpi kosmiline kiirgus: samaaegselt helisfääri vähenemisega (Päikese tekitatav väli ümber päikesesüsteemi) pääsevad paremini sisse ka galaktilised kosmilised kiirgused. Kosmiline kiirgus, kui see Maa atmosfääri tabab võib tekitada eri tüüpi pilvi, käivitada välku ja tungida lennukitesse. Näiteks ühe lennuga  ühest Euroopa otsest teise, võib kaasneda viiekordne hamba röntgenpildi doos.


Päike 24.06.16 (http://spaceweather.com/)

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Magnettundlikkuse õpituba-eksperiment Teadlaste ööl 25.09


Toimumiskoht: Tallinna Tehnikaülikool, Majandus- ja Sotsiaalteaduskonna hoone, Akadeemia tee 3, SOC-314
Aeg: 25.09.25 kl 18-20.30

Selle ajaveebi autor Tarmo Koppel peab Teadlaste Ööl õpitoa magnettundlikkusest.
Õpitoas räägime osade inimeste tundlikkusest magnetväljade suhtes. Kajastame teadusuuringu tulemusi. Teeme näitliku eksperimendi, et selgitada, kas elektriseadmete tekitatav magnetväli võib inimese autonoomset närvisüsteemi mõjutada. Soovijad saavad end kirja panna magnettundlikkuse mõõtmisele (tasuta).

Täiendus:
Õhtulehe lugu magnettundlikkuse õpitoast.

Rubriigid: elektromagnetväljad, looduslikud väljad | Kommenteeri

Rasedaid naisi hoiatatakse traadita andmesidega kaasnevatest terviseriskidest

BabySafe projekti pressiteade 1.juuli 2015 (osaline tõlge)

Rohkem kui 100 eksperti (arstid, teadlased ja rahvatervise spetsialistid) üle maailma kirjutasid ühisavalduse, millega soovitatakse rasedatel naistel rakendada ettevaatusabinõusid et kaitsta endid ja oma beebisid traadita andmeside eest.

Uuemad teaduslikud uuringud viitavad, et traadita andmeside kiirgus võib häirida nõrku elektrilisi impulsse, mis on seotud sünapsidevaheliste sidemetega arenevas ajus. Näiteks Yale’i Ülikooli uurijad demonstreerisid, et (in utero – ema üsas) laborihiirtel, kellele avaldati pulseerivat raadiosageduslikku kiirgust, arenes aju erinevalt, millega kaasnesid käitumishäired, kehvem mälu, ja sümptomid mis sarnanevad ADHD’le (attention deficit hyperactivity disorder – hüperaktiivsus tähelepanu puudulikkusega).

Yale’i uuring on vaid üks paljudest, mis näitavad et traadita seadmetest lähtuva kiirgusega võivad kaasneda bioloogilised mõjud, sh DNA-ahelate katkemised jm.

“Loode on arvatavasti kõige haavatavam seda tüüpi välismõjudele, kui aju on alles arenemas ning kui kõik organitesüsteemid alles hakkavad arenema”, ütleb Dr. Hugh Taylor, uuringu juhtiv teadlane Yale’i Ülikooli professor.

Ekspertide avalduse täistekst.

Infoleht (ing.k) “What You Should Know About Wireless Radiation and Your Baby

Youtube: Protect Your Pregnancy From Wireless Radiation

Youtube: The Science of Exposure – Wireless Radiation

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

10.12 Tarmo Koppeli Ettekanne “Elektromagnetväljad ja stress”

Tarmo Koppel teeb 10.12.14 ettekande “Elektromagnetväljad ja stress” Äripäeva psühholoogiakonverentsil Tasakaal.

Ettekandes räägitakse:
Mil moel mõjutavad elektromagnetväljad töötaja töövõimet?
Miks on osad enam mõjutatud, kui teised?
Milliste elektromagnetväljadega oleks võimalik inspireerida inimest efektiivselt töötama?
Kas liigset stressi saab mõõta?

Lisainfo: http://seminar.aripaev.ee/?SeminarID=ebf82ad2-8aff-4ca7-badf-d555af858cc6

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri